O nás

Náš tým

Zlatka Bruzkova

Zlatka Bruzkova

Metodička práce s dětmi

„Práce v Lumosu si mne tak trochu našla sama a naplnila má očekávání, jak skloubit mnoho věcí, které mne baví a jsou zároveň smysluplné. Zpočátku pro mne byla práce velkou výzvou, avšak i jedinečnou příležitostí pro uplatnění mých předchozích zkušeností v práci s dětmi. Postupem času jsem v Lumosu poznala, jakou radost mi přináší „dělat“ životy dětí lepší a kvalitnější, ale zároveň se dotýkat i změn celého systému transformace péče o ohrožené děti.“

Zlatka pracuje v Lumosu třetím rokem jako metodik pro přímou práci s ohroženými dětmi.  Její rolí je přímá práce s dětmi se znevýhodněním, ale i podpora a vzdělávání pracovníků v sociálních službách a pracovníků SPOD v oblasti komunikace s dětmi se znevýhodněním a jejich zapojování do rozhodování o věcech, které se jich týkají.

Zlatka je speciální pedagožka – dramaterapeutka a vystudovala také obor Učitelství pro první stupeň základních škol a anglický jazyk. Dříve pracovala několik let s dětmi s postižením jako osobní asistentka, působila jako lektorka v sociálně aktivizačních programech pro děti a mladé lidi s mentálním postižením.  Má také zkušenosti jako pracovní konzultantka v podporovaném zaměstnání pro lidi se znevýhodněním. Dva roky působila jako školní speciální pedagog pro děti s poruchami učení a děti s problémovým chováním a učila na prvním stupni základní školy anglický jazyk. Má výborné organizační schopnosti a velké zkušenosti s vedením dětských skupin.

Nejvíce ji uspokojuje být s lidmi, které má ráda a žít každý den tak, aby stál za to.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×