O nás

Náš tým

Petra Kačírková

Ředitelka aktivit v České republice
„Na Lumosu oceňuji obrovské odhodlání měnit systémy péče ve prospěch naplňování potřeb dětí, odbornou zkušenost z řady zemí a otevřenost k tomu tuto zkušenost sdílet. Přestože naše české instituce jsou velmi dobře materiálně vybavené a personál  vzdělaný, prostředí ústavu nedovoluje individualizovat péči tak, jak by děti potřebovaly. V Lumosu jsem se naučila vidět proces změny systému péče o ohrožené děti v celé jeho šíři a souvislostech. Lumos mi umožňuje podílet se na aktivitách, které v dlouhodobém horizontu přinesou prospěch nejen dětem, ale i celé společnosti.“
 
Petra Kačírková vystudovala vysokou školu ekonomickou a již během studia pracovala jako projektová manažerka v neziskových organizacích. Po ukončení studia zamířila do neziskového sektoru již nastálo. Osm let pracovala v organizaci zabývající se změnou systému péče o lidi s duševním onemocněním a od roku 2008 je členkou týmu Lumos, nejprve na pozici projektové manažerky, pak na pozici ředitelky české pobočky. Kromě českých aktivit organizace Lumos se zúčastňuje jako lektorka i některých vzdělávacích aktivit Lumosu v dalších zemích.
 
Ve volném čase ráda zpívá, chodí po horách, lyžuje a čte.
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×