O nás

Náš tým

Jindrich Racek

Jindrich Racek

Projektový manažer

“V roce 2009 jsem dostal nabídku pracovat pro Lumos a podílet se tak na podpoře změny systému péče o ohrožené děti a mládež. Nabídka mě zaujala, protože v mé profesní kariéře mě vždy zajímaly preventivní a podpůrné přístupy v práci s dětmi a mládeží. Práce pro Lumos mi umožňuje naplňovat vizi moderního systému péče, kde budou moci děti vyrůstat v rodinném prostředí nebo v prostředí,které se rodině maximálně blíží.” Jindřich Racek vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 1995 pracoval jako terénní sociální pracovník s dětmi a mládeží a následně jako pracovník Nízkoprahového centra pro děti a mládež v Praze Modřanech pro Občanské sdružení Proxima sociále a následně vedl jako ředitel tým pracovníků Nízkoprahového centra Jižní pól stejné organizace. V roce 2004 se stal výkonným ředitelem České asociace streetwork o.s., která sdružuje nízkoprahové a terénní služby v ČR a podílel se na realizaci projektů zaměřených na zvyšování kvality těchto služeb a projektů podporujících vzdělávání pracovníků v těchto službách. Současně je vyškolen jako inspektor kvality sociálních služeb a podílí se na základě spolupráce s Úřadem práce a s MPSV na kontrolní činnosti u poskytovatelů sociálních služeb. Je jedním ze školitelů , které má Lumos akreditované MPSV a podílí se na odborných činnostech organizace. Do práce jezdí na kole a aktivně provozuje horolezectví.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×