O nás

Správní rada

Nick Crichton

Nicholas Crichton CBE

člen správní rady

„K Lumosu jsem se přidal, protože sdílím zájem J. K. Rowlingové o osud dětí v dětských domovech ve  východní Evropě. Navštívil jsem řadu těchto institucí a chci pro tyto děti změnu. Obdivuji nasazení a elán členů správní rady a zaměstnanců Lumosu při hledání praktického řešení tohoto problému.“  Nick Crichton byl stálým soudcem Soudu pro rodinné záležitosti vnitřního Londýna od jeho založení v dubnu 1997. Dvacet šest let působil jako obvodní soudce a patnáct let byl soukromým advokátem. Jako vášnivý obhájce práv dítěte je předsedou podvýboru pro práva dítěte Rady pro rodinné soudnictví. Výrazně se zasloužil o založení Rodinného soudu pro drogy a alkohol. Tento projekt se snaží pomoci rodinám, ve kterých se objevuje vážný problém s alkoholem nebo drogami, zlepšit život a péči o děti tak, aby děti nemusely být z rodiny odebrány nebo naopak do ní mohly být vráceny. Pracoval v zahraničí na různých projektech v oblasti ochrany dětí –  v Rusku, na Ukrajině, v Gruzii, Řecku, Etiopii a Namibii a zvláště v Bulharsku, kde za šestnáct let působení strávil pět let na projektu, v jehož rámci navštívil všech 28 rodinných soudů a mnoho odborných institucí. Jeho současný projekt se snaží vybudovat modelový rodinný soud v Bulharsku. Často přednáší na konferencích ve Spojeném království i v zahraničí. Má pět vnoučat. Rád pobývá ve svém domě na Shetlandách, kde fotografuje ptáky a vydry. 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×