O nás

Správní rada

Lucy Smith

Lucy Smith

členka správní rady

„Lumos působí na strategické úrovni a zaměřuje se na ovlivňování toho, jak jsou využívány finanční prostředky.  Proto má jeho činnost  skutečný dopad. Chtěla jsem získat zkušenost s prací ve správní radě dobročinné organizace a zvolila jsem Lumos, protože obdivuji jeho snahu pomoci mladým lidem v dobrém startu do života. Dopad práce  Lumosu na zdravý vývoj malých dětí a tím i na zdravý rozvoj po zbytek jejich života je z pohledu veřejného zdraví nesmírně důležitý.“  Lucy je ředitelkou pro veřejné zdraví Národní zdravotní služby v Lambethu a vede místní „program pro pohodu a štěstí“, který propaguje myšlenku duševního blahobytu pro všechny za využití zdrojů a možností obyvatel čtvrti Lambeth.  Rovněž spolupředsedá Londýnské síti Veřejného duševního zdraví. Před zapojením do Národní zdravotní služby v Lambethu Lucy pracovala v charitě Nacro zaměřené na snižování kriminality při rozvoji národní politiky trestního práva a duševního zdraví.  Mapovala a vyhodnocovala projekty propojování a členění trestního práva a byla členkou mnoha iniciativ, které se zasazují o změnu politik a legislativy, včetně zákona o duševním zdraví z r. 2007 či posuzování pachatelů s duševními problémy podle  lorda Bradleyho. Je autorkou několika návrhů a článků včetně stati „Lambethský program pro pohodu a štěstí: strategický přístup k veřejnému duševnímu zdraví“. Získala postgraduální diplom v oblasti forenzního duševního zdraví na St George’s University v Londýně a postgraduální ocenění za příspěvky k veřejnému duševnímu zdraví na Warwick Medical School.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×