Informační centrum

V této sekci si můžete přečíst a stáhnout publikace, literaturu a zprávy Lumosu a také relevantní a zajímavou dokumentaci od jiných organizací, které se rovněž snaží přispět k ukončení  praxe umisťování dětí do ústavů po celém světě.

Publikace

Stěhuji se 2

Kniha pro děti vě věku 8 - 16 let žijící v ústavní péči, která pomůže dětem připravit se na stěhování do nového domova.
Date Published: 16/03/2017

Knížka je určená dětem ve věku 8 - 16 let, které vyrůstají v ústavní péči. Kniha má dětem pomoci připravit se na změny, které přinese stěhování do nového domova, seznamuje je s průběhem stěhování. Děti si do knihy mohou psát, kreslit, připravit si otázky, které je v souvislosti se stěhováním napadají, či formulovat, z čeho mají obavy.

Kniha může pomoci i pracovníkům v přmé péči, které děti na stěhování připravují.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×