Informační centrum

V této sekci si můžete přečíst a stáhnout publikace, literaturu a zprávy Lumosu a také relevantní a zajímavou dokumentaci od jiných organizací, které se rovněž snaží přispět k ukončení  praxe umisťování dětí do ústavů po celém světě.

Publikace

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocný materiál pro sociální pracovníky a pracovníky v přímé péči
Date Published: 10/07/2015

Nový odborný materiál Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem, doplňuje naši publikaci  Vyhodnocování potřeb dětí. Praktický průvodce z roku 2014. Nabízí sociálním pracovníkům a dalším pracovníkům v přímé práci s dětmi pomocné nástroje, které usnadňují komunikaci s dítětem při zjišťování jeho názoru. Vytvořili jsme pracovní listy, které zábavnou formou pomohou zapojit dítě do procesu vyhodnocování a zjistit jeho názor a také listy, které pomáhají navázat kontakt s dítětem, získat si jeho důvěru a lépe dítě poznat.

Materiál obsahuje celkem 112 pracovních listů, komunikační tabulky či jednostránkové profily pro lepší pochopení potřeb a přání  dítěte. K dispozici je též manuál pro práci s pracovními listy.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×