Informační centrum

V této sekci si můžete přečíst a stáhnout publikace, literaturu a zprávy Lumosu a také relevantní a zajímavou dokumentaci od jiných organizací, které se rovněž snaží přispět k ukončení  praxe umisťování dětí do ústavů po celém světě.

Publikace

Kniha pro rodiče – péče o dítě do 6 let

Nová Lumos publikace Kniha pro rodiče – péče o dítě do 6 let je určená sociálním pracovníkům pro práci s rodiči s různým druhem znevýhodnění.
Date Published: 24/02/2016

 

Kniha je nástrojem pro rozvoj rodičovských dovedností. Je určena zejména sociální pracovníkům OSPOD pro práci s rodinou a také pracovníkům NNO, které poskytují podporu ohroženým rodinám. Kniha je jeden z nástrojů, který má pomoci biologickým rodičům, se kterými pracuje OSPOD, naučit se správně starat o své dítě. Existuje celá škála oblastí, které musí rodič zvládnout, pokud se chce postarat o svoje dítě. Kniha tyto oblasti podrobně popisuje spolu s jednodu­chým a konkrétním návodem, jak si v konkrétních situacích při výchově dítěte poradit. Je rozdělena do kapitol, které se věnují jednotlivým oblastem péče a výchovy, jako je péče o novorozence, krmení a jídlo,  zdraví a péče o nemocné dítě či zajištění bezpečnosti. Kniha je napsána metodou snadného čtení, která  zpřístupňuje různá témata lidem, pro které je těžké porozumět složitému textu. Informace a rady jsou proto napsány velmi jasně a stručně v jedno­duchých větách a vždy jsou doplněny obrázkem, který usnadňuje pochopení sdělovaného. V zahraničí i v České republice se metoda snadného čtení používá zejména pro práci s lidmi s mentálním posti­žením.

Ke knize je k dispozici i metodika pro její používání.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×