Začínáme s fundraisingem

S vaší podporou můžeme změnit životy milionů ohrožených dětí na celém světě tím, že jim dáme rodinu a budoucnost.

Naší velkou ambicí je ukončení institucionalizace dětí na celém světě do roku 2050. Doposud Lumos podpořil bezmála 12000 dětí, které odešly z institucí zpět do bezpečného rodinného prostředí s přístupem ke zdravotní péči a ke vzdělání. V tomto ohledu zbývá však ještě mnoho práce. S vaší pomocí dosáhneme našeho cíle snáze. Spolu můžeme změnit životy milionů ohrožených dětí na celém světě. Dejme jim rodinu a budoucnost. Děkujeme, že jste se rozhodli nás podpořit!

1. Nastavení Vaší fundraisingové stránky

Lumos má dárcovské účty vedené u společností Virgin Money Giving a JustGiving. Pokud máte zájem nás toutu cestou podpořit, klikněte na odkazy níže a zvolte si Lumos za Vámi podporovanou charitu. JustGiving také zdarma poskytuje službu dms dárcovství, kterou lze umístit na vaše stránky. Pro více informací o této službě klikněte zde. 2.Jak Lumos pracuje a proč dělá to, co dělá Na celém světě žije 8 milionů dětí v institucích, které jim nemohou poskytnout dostatek individuální lásky a péče. Více než 90% těchto dětí nejsou sirotci. Jsou oddělení od svých rodin často proto, že jejich rodiny jsou chudé nebo kvůli postižení, diskriminaci či kvůli své etnické příslušnosti. Lumos v jednotlivých zemích pomáhá v uzavírání institucí, pomáhá s transformací zastaralých systémů péče, v opětovném spojení dětí a jejich rodin a v rozvoji služeb pro jejich podporu. Potřeby dětí jako je potřeba lásky, péče, pevného zdraví a vzdělání, jsou na prvním místě. Pomáháme rodinám v poskytování láskyplné péče dětem, které ji potřebují pro dobrý rozvoj jejich plného potenciálu. Chceme, aby z dětí byly sebejisté, šťastné a nezávislé dospělé osoby, které budou pozitivním přínosem pro naši společnost. Podporou Lumosu můžete i vy změnit budoucnost milionů znevýhodněných dětí z celého světa. Lumos se zavazuje, že 100% darovaných financí půjde přímo na financování našich programů. 3. Jak Lumos finančně podpořit Pokud jste na Vaší stránce nastavili odkaz na Virgin Money Giving nebo na stránky JustGiving a propojili jste je s Lumosem, půjdou všechny darované finance přímo Lumosu. Nadaci Lumos můžete zaslat také šek na adresu: Fundraising Team Lumos Foundation Gredley House 11 Broadway London E15 4BQ, United Kingdom Darovat peníze můžete také online na stránce: http://www.wearelumos.org/donate 4. Jak můžeme pomoci, abyste mohli začít

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×