Naše činnost

Česká republika stále patří k zemím s vysokým počtem dětí umístěných v institucích. Lumos proto spolupracuje s odborníky, politiky a dalšími neziskovými organizacemi na změně systému péče o ohrožené děti tak, aby každé dítě mělo možnost vyrůstat v rodinném prostředí a ne v prostředí velkých neosobních ústavů. Podporujeme rozvoj služeb pro biologické rodiny i rozvoj náhradní rodinné péče. Spolupracujeme s ministerstvy a krajskými úředníky na klíčových dokumentech, které se týkají oblasti sociálně právní ochrany dětí a její reformy, pořádáme školení a semináře. Spolupracujeme s řediteli a zaměstnanci ústavů při transformaci a pomáháme jim porozumět nutným procesům v oblasti transformace. V neposlední řadě pracujeme i s dětmi tak, aby mohly být zapojeny do rozhodovacích procesů, které se jich týkají.

projekty

Vzdělávání

 

Nabízíme širokou škálu školení na řadu témat souvisejících s ochranou dětí. Například:

 

*    Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny – úvod do problematiky (akreditováno MSPV)

*    Základy vztahové vazby – Attachmentu (probíhá akreditace MSPV)

*    Nábor pěstounů

*    Deset prvků deinstitucionalizace

*    Úmluva o právech dítěte

*    Vyhodnocování potřeb dětí se zdravotním postižením

*    Zapojování dětí se zdravotním postižením do rozhodování o věcech, které se jich týkají

*    Příprava dětí na přemístění (malých dětí, starších dětí, dětí s postižením)

*    Práce se životním příběhem

*    Školení pro pracovníky porodnic o pěstounské péči na přechodnou dobu

*    Školení o transformaci systému péče o ohrožené děti pro domovy pro osoby se zdravotním postižením a školská zařízení ústavní výchovy

*    a další…

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×