Naše činnost

V České republice funguje Lumos od roku 2008. Za tu dobu se nám podařilo navázat spolupráci s ministerstvy, kraji i obcemi ČR. Spolupracujeme na změně systému pče o ohrožené děti.   

klíčové úspěchy

  • Školíme a vzděláváme. Jen od roku 2013 jsme vyškolili více než 2 500 odborníků z řad sociálních pracovníků či pracovníků neziskových organizací a dalších odborníků ve véce než 150kurzech, seminářích a workshopech. (více o tématech vzdělávání najdete v sekci Aktivity)
  • Většina našich vzdělávacích kurzů získala akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
  • Navázali jsme úzkou spolupráci s Pardubickým a Karlovarským krajem v rámci procesu transformace ústavní péče. Poskytujeme např. konzultace, zpracování analýz či vzdělávání.
  • V roce 2014 jsme vydali odbornou publikaci Vyhodnocování potřeb dětí. Praktický průvodce - pro vyhodnocování v souladu s novelou zákona 359/1999 Sb. Publikaci jsme spolu se školením poskytli všem OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) v České republice.
  • V roce 2015 jsme ve spolupráci se sedmi kraji ČR provedli rozsáhlý průzkum mezi pěstouny na přechodnou dobu.
  • Vydáváme další odborné materiály i praktické nástroje pro práci s dětmi určené zejména sociálním pracovníkům, které jsou ke stažení na našich webových stránkách v sekci Publikace.
  • Od roku 2009 jsme zorganizovali 30 zahraničních studijních pobytů pro ministerské pracovníky, krajské úředníky I pracovníky přímé péče s cílem seznámit je se zahraničními zkušenostmi v oblasti péče o děti se zaměřením na služby podpory biologické rodiny, náhradní rodinou péči a mal specializované komunitní služby pro děti s postižením či vážným problémovým chováním.
  • V listopadu 2014 jsme na půdě Parlamentu ČR ve spolupráci s paní poslankyní Gabrielou Peckovou zorganizovali seminář  na téma Náhradní rodinná péče v praxi. Na semináři vysoupili odborníci z České republiky, Slovenska a Velké Británie.

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×