Naše činnost

Naším hlavním posláním je přispět ke změně systému péče o ohrožené děti, tak aby děti měly možnost především zůstat ve své biologické rodině nebo měly možnost odejít do náhradní rodinné péče. Náš tým expertů pracuje na tom, aby se zvýšilo povědomí o osudech ohrožených dětí mezi těmi, kdo mohou ovlivnit, jak vypadá praxe v sociální péči a školství. Mezi cílové skupiny, na které se zaměřujeme, patří Evropská unie, národní vlády, kraje, obce, neziskové organizace, pracovníci v sociální péči a děti.  Poskytujeme odborné poradenství v oblasti transformace, na základě ověřené praxe a zkušeností ze zemí, kde se podařilo ústavní systém nahradit sítí podpůrných služeb pro rodiny a náhradních rodin.

projekty

 Nabízíme širokou škálu školení na řadu témat souvisejících s ochranou dětí.

read more

klíčové úspěchy

Key Achievements summary

read more

Zapojování dětí

Zapojování dětí do rozhodovací procesu

read more
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×