Informační centrum

Otevřít nabídku filmů na téma: proč jsou děti svěřovány do ústavní péče, jaké dopady má odloučení pro ně samotné a jejich rodiče, o systémech, které potřebují změnu a o tom, co Lumos podniká pro podporu rodičů a pro reformu systémů péče. 

Filmy

Martin a Kristýna

Film vytvořený mladými lidmi s postižením
14/04/2015

Martin a Kristýna žijí s mentálním postižením. Martin žije doma se svou rodinou a Kristýna v ústavů. Co dělají a mají oba stejné šance a možnosti? Podívejte se na jejich krátký film.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×