Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Pobyt dětí ve velkých ústavech poškozuje jejich zdravý vývoj, tvrdí odborné studie

Mezinárodní charitativní organizace LUMOS, založená J.K. Rowlingovou, uvítala publikování odborné studie založené na vědeckých důkazech, které prokazují, že život v ústavní pééči způsobuje poškození zdravého vývoje dětí. 17/02/2015

 

Studie, publikovaná 28. ledna tohoto roku v prestižním lékařském časopise The Lancet, upozorňuje na to, že „celosvětově rozšířená institucionalizace dětí je alarmující, zejména pak v návaznosti na vědecky prokázané ohrožení zdravého vývoje dětí umístěných do ústavní péče.“ Článek s názvem „Věda o nepřízni osudu v útlém věku: hrají velké instituce nějakou roli v péči o ohrožené děti?“ napsaný harvardskými akademiky Anne Berens a Charlesem Nelsonem, je souborem vědeckých důkazů získaných z více jak 90 různých zdrojů a výzkumů. Více než 80 let prováděné vědecké studie "prokázaly u dětí umístěných v ústavní péči během klíčových let jejich vývoje zpomalený kognitivní, sociální a fyzický vývoj.“

 Důkazy vycházející z výzkumů, které jsou prováděny zejména v posledních desetiletích, „naléhavě vyzývají ke globální deinstitucionalizaci dětí po celém světě v zájmu ochrany jejich zdravého vývoje”, píší autoři.  „Deinstitucionalizace je proces, při kterém jsou zavírány velké instituce. Ty jsou nahrazovány službami podporujícími péči o děti v rodinách, popřípadě v malých pobytových zařízeních s kapacitou maximálně 6-8 dětí“, říká k tomu Petra Kačírková, ředitelka české pobočky Lumosu.

Předkládáme důkaz podložený rozsáhlým výzkumem vývoje dětí, který dává jasně najevo, že v současném systému ochrany dětí by nemělo být místo pro velké, neosobní dětské instituce, zejména by tomu tak nemělo být u mladších dětí.” Autoři upozorňují na to, že tato problematika se týká více než osmi milionů dětí po celém světě.

Vývojově opožděné děti jsou podle autorů schopné vše, co zmeškaly, „dohnat“, ale pouze za předpokladu, že budou přemístěny z ústavní péče do vlídného a pozorného rodinného prostředí. “Ukázalo se, že u dětí umístěných do rodinné péče, včetně umístění do rodin, kde je péče poskytována za podmínek chudoby a ekonomických problémů, dochází k opětovnému nastartování zdravého vývoje.”

Mozek dítěte je nejnáchylnější případnému poškození zejména ve věku do tří let, do té doby dochází ke stěžejní fázi vývoje. Článek vysvětluje důležitost zapojení dospělé osoby jako nezbytného faktoru posilujícího pravidelně používané neurologické dráhy v dětském mozku. V mozku však také dochází k procesu „vymírání“ nepoužívaných drah. Při nedostatečném zapojení dospělé osoby a minimální stimulaci dětského mozku, je při těchto stěžejních fázích vývoje dítěte v rámci institucionální péče, riziko, že dojde k vymírání nedostatečně stimulovaných mozkových drah, které by za normálních okolností byly posilovány.

Článek přiznává, že deinstitucionalizace je velkou a složitou výzvou. Nicméně autoři článku vyzývají k reformě služeb, která by vedla ke včasnému zásahu a přemístění dětí z institucí, a to zejména v období, kdy u nich probíhá stěžejní fáze vývoje. „Přemístění dětí z institucí musí proběhnout velice rychle, protože čas hraje při vývoji dětí velikou roli.”

Ředitelka Lumosu, Georgette Mulheir, řekla: „My, kteří pracujeme na tom, abychom dosáhli celosvětové deinstitucionalizace a lepší budoucnosti pro osm milionů dětí, toto oficiální a přesvědčivé resumé vědců zabývajících se vývojem dětského mozku, vítáme.“

Více: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)61131-4/abstract

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×