Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

„JEŠTĚ ZA NAŠEHO ŽIVOTA"

J. K. ROWLINGOVÁ: MEZINÁRODNÍ POMOC SE MŮŽE VÝZNAMNĚ PODÍLET NA UKONČENÍ INSTITUCIONALIZACE DĚTÍ „JEŠTĚ ZA NAŠEHO ŽIVOTA" 28/11/2014

Spisovatelka spouští kampaň „#LetsTalkLumos“ na podporu osmi milionů dětí umístěných do ústavů a vyzývá mezinárodní dárcovské organizace, aby podporovaly ukončení běžné praxe umisťování dětí do ústavů po celém světě.

Zakladatelka a prezidentka mezinárodní neziskové organizace Lumos J. K. Rowlingová vystoupila na dnešní konferenci organizované Lumosem ve Westminsteru v Londýně na téma: Ukončování institucionalizace dětí ještě za našeho života.  Uvedla, že všechny děti mají zákonné a morální právo na rodinný život a ústavy, přestože dělají vše v nejlepší víře pro dobro dětí, nemohou dětem poskytnout potřebnou lásku a péči, kterou děti pro zdravý růst a rozvoj potenciálu potřebují. Na konferenci dále vystoupili např. Rob Horvath, poradce vlády USA v otázce dětí v nouzi či José Fernando Costa Pereira, strategický poradce „Evropské služby pro vnější činnost EU“, oddělení pro Afriku. Konference se zúčastnilo více než 50 vládních představitelů a diplomatů z Evropy a celého světa.

Autorka Harryho Pottera v rozhovoru se zástupci organizací, které spravují miliardy eur a dolarů určených na mezinárodní pomoc, včetně zástupců EU, vlády USA a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), zdůraznila, že pobyt v ústavech dětem dlouhodobě neprospívá a poškozuje jejich zdravý vývoj a navíc podpora dětí a rodin nebo menších domovů pro malé skupiny dětí se ve většině případů ukázala být výrazně levnější variantou, než je financování ústavů. 

Dodala: „Nedávno jsem se zavázala, že v pozici prezidentky Lumosu zůstanu do konce svého života. Mým snem je, že na konci mého života bude praxe odebrání dítěte z původní rodiny a jeho umístění do ústavu patřit pouze do knih a fiktivních příběhů.”

Spisovatelka se podílí na spuštění online kampaně na sociálních sítích s názvem „#LetstalkLumos“ (http://czech.wearelumos.org/letstalklumos/) , jejímž cílem je zvýšit povědomí o těžké situaci téměř osmi milionů dětí na celém světě. Dětí, které žijí v ústavech i přesto, že 80% z nich má žijící rodiče.  

Lumos včera vydal zprávu o pomoci jednotlivých vlád (přímo nebo skrze mezinárodní agentury jako například OSN). V závěru zprávy je uvedeno, že někteří dárci udělali pro pomoc zemím s deinstitucionalizací mnoho, zpráva však shledala slabiny ve způsobu poskytování pomoci:

  • Někde byly finance od dárců využity na krátkodobou podporu institucí s nezáměrnou podporou zachování jejich existence.
  • Zdravotní péče dětem byla financována přes ústavy, nikoliv přes komunity, čímž se vytváří riziko toho, že rodiče jsou přesvědčeni, že jen v ústavu může být jejich dětem poskytnuta kvalitní zdravotní péče. 
  • Během katastrof či válečných konfliktů jsou finance nejčastěji využívány na podporu ústavů jakožto “nejsnazšího“ řešení otázky dětí oddělených od svých rodin. V případě ztráty rodiče tam potom děti pobývají dlouhodobě.
  • Deinstitucionalizace, která nezahrnuje děti s vážným postižením nebo problémovým chováním, je riskantní, protože tyto děti zůstanou ve chvíli, kdy se ostatní děti vrátí do společnosti, někde v pozadí.
  • V některých případech byly finance „nechtěně“ směřovány ústavům. Závěr zprávy proto uvádí, že dárci by si měli podrobně prostudovat procedury pro nakládání s přidělenými financemi.

Georgette Mulheir, ředitelka Lumosu, nedávno označená za „nejvlivnější sociální pracovnici na světě“ (US Academic Publication), citovala evropské nařízení z roku 2014, které členským zemím zakazuje použití financí za účelem výstavby nebo renovace dětských ústavů. Dodala: Závazek Evropské Unie, USA a Global Alliance for Children (uskupení veřejných a soukromých skupin) podporovat deinstitucionalizaci je důležitým precedentem pro ostatní dárce.

Lumos je mezinárodní nevládní organizace založená spisovatelkou J. K. Rowlingovou, která usiluje o ukončení institucionalizace dětí na celém světě. Lumos pomáhá v zemích, kde děti vyrůstají v ústavech, s transformací vzdělávacího systému, zdravotní péče a sociální péče tak, aby mohly být děti z ústavů přestěhovány a dále podporovány v rodinách a komunitách.

Pro více informací o Lumosu i o problematice institucionalizace navštivte stránky www.wearelumos.org

Sledujte nás na Twitteru: www.twitter.com/lumos

Připojte se k nám na Facebooku: www.facebook.com/lumos.at.work

Pro více informací o konferenci kontaktujte: Vicky Gillings, vedoucí pro komunikaci - +44 (0) 7881 816599; John Steele, manažer pro PR a komunikaci - +44 (0) 7768 660953; Miriam Rich - +44 (0) 7810 395490

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×