Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Pokud chcete změnit společnost, nedopusťte, aby vás zastavilo postižení!

24/07/2014
Mladí lidé s mentálním postižením vystoupí na mezinárodní konferenci s příspěvkem věnovaným tomu, jak oni sami mohou aktivně ovlivňovat rozhodování, které se týká jejich životů. 
 
TALENTOVANÍ mladí lidé s mentálním postižením se na mezinárodní konferenci konané tento víkend ve Švýcarsku podělí o nápady, jak přesvědčit politiky a s politikou svázané lidi, aby zlepšili jejich život.
 
Dotyční mladí lidé – z Bulharska a České republiky – představí výsledky dětských participačních projektů organizovaných Lumosem, což je mezinárodní charitativní organizace založená J.K. Rowlingovou zasazující se o deinstitucionalizaci systému péče o ohrožené děti. V rámci workshopu zaměřeném na názory dětí na každoroční konferenci hnutí Děti jako aktéři měnící se společnosti (Children as Actors for Transorming Society – CATS) v Montreux bude deset mladých lidí ve věku mezi 14 a 25 lety – pět z každé země – probírat způsoby jak překonat bariéry bránící plnému zapojení dětí s mentálním postižením do rozhodování ovlivňujících jejich život.
 
Workshop bude plně interaktivní – zastoupeno bude kreslení, umělecká tvorba a písničky – a představí úspěchy dosažené na poli dětské participace, jichž dosáhl projekt Lumosu Přeměna slov v činy (Turning Words into Action – TWIA). Dotyční mladí lidé – z nichž někteří budou doprovázeni rodiči – byli všichni členy skupin zřízených Lumosem v rámci TWIA, projektu financovaném Evropskou unií, který probíhal mezi léty 2011 a 2013.
 
Výsledkem je, že jsou nyní zkušenými sebeobhájci s komunikačními dovednostmi, které budou schopni předat mladším dětem. Mezi milionem dětí žijícím v Evropě v ústavní péči – a osmi miliony na světě – je dětí s mentálním postižením proporcionálně výrazně více než dětí bez postižení. Lumos se zasazuje o deinstitucionalizaci, což znamená nahrazení ústavů systémem na rodině a komunitě založené péče. Věříme, že umožnit dětem s mentálním postižením sdělit politikům a s politikou svázaným lidem co je trápí, je zásadní věcí na cestě k prosazení jejich práv a vytvoření lepšího přístupu a kvalitnějších alternativních systémů zaměřených na potřeby dětí. Účastníci workshopu se zapojí do aktivit, které předvedou plnou participaci dětí s mentálním postižením. (Co se týče termínu „mentální postižení“, v Evropě se používá zejména „mentální postižení“, zatímco ve Velké Británii spíše „poruchy učení“.)
 
Součástí interaktivního přístupu jsou plakáty, symboly, hry a písničky zvoucí k „cestě autobusem“ po Zemi snů, kde slova měníme v činy. Sebeobhájci podnítí představivost „cestujících“ tím, že jim během cesty dají možnost cítit, chápat a klást otázky. Ve workshopu CATS se k nim přidá Shaun Webster, koordinátor evropského projektu hnutí CHANGE, což je lidskoprávní organizace sídlící ve Velké Británii vedená lidmi s mentálním postižením. Shaun má poruchu učení a v tandemu se spolupracovníkem funguje jako mentor mladých lidí v rámci projektu TWIA. Workshop konající se v neděli 27. července – druhý den konference trvající od 26. července do 2. srpna – též pomůže nastavit „základní pravidla“ pro celou akci tak, aby se zajistilo, že diskuze v rámci CATS budou otevřené všem včetně dětí a dospělých s postižením. CATS se zúčastní stovky dětí z celého světa, přičemž velká většina z nich bude bez postižení. V den konference, který je věnovaný „Dětem jako bojovníkům za zdraví“, jedna ze sebeobhájců, pětadvacetiletá Mihaela spolu s Anetou Tenevou z bulharského týmu Lumosu představí projekt „Podívej se do zpětného zrcátka dětskýma očima“, jehož cílem je vyzvat dospělé, aby se na sebe podívali očima dětí, se kterými pracují. Další sebeobhájce, Teddy (16 let), sděluje následující: „Strašně se mi tenhle projekt zamlouvá, protože my, děti, pomocí mluvení, sdílení a zábavy dostáváme životní lekce a učíme se jak řešit obtížné věci v životě. Líbí se mi úsměvy všech kolem a to, že na chviličku zapomenou na svoje problémy.“
 
Nolan Quigley, manažer sebeobhájství a osvětových kampaní, řekl: „V Lumosu jsme pevně přesvědčeni, že je nutné dětem a mladým lidem s mentálním postižením umožnit stát se skutečným hlasem ovlivňujícím zlepšení jejich života. Jejich názor byl příliš dlouho přehlížen a rozhodnutí ovlivňující jejich životy byla činěna, aniž by se jich někdo ptal.“ Informace pro lidi, kteří tuto zprávu zpracovávají Lumos je mezinárodní nevládní organizace založená J.K. Rowlingovou. Celosvětově se zasazuje o ukončení institucionalizace systému péče o ohrožené děti. Pracuje na tom, aby došlo k transformaci systémů péče o děti a jejich rodiny v oblasti vzdělávání, zdraví a sociální situace a aby se děti mohly přesunout z ústavů do péče v rodinném prostředí. Celkem 53 evropských zemí podepsalo deklaraci Světové zdravotnické organizace „Lepší zdraví, lepší život“ (Better Health Better Lives – BHBL), čímž se zavázaly ke „zplnomocnění dětí a mladých lidí s mentálním postižením podílet se na rozhodování ovlivňujících jejich život“. Lumos odstartoval projekt TWIA, aby pomohl iniciativě „Lepší zdraví, lepší život“ zrealizovat její agendu.
 
O projektu a následujícím projektu – Hear Our Voices (Vyslechněte naše hlasy) – se dozvíte zde: http://www.e-include.eu/articles/172-how-child-participation-can-transfo... Pokud máte zájem o shlédnutí dalších materiálů vytvořených Lumosech v rámci TWIA, klikněte sem: http://wearelumos.org/sites/default/files/2013%2009%2016%20Lumos%20TWIA%... a sem: http://wearelumos.org/sites/default/files/2013%2008%2020%20Lumos%20TWIA%... Konferenční centrum v bývalém hotelu Caux-Palace nad Montreux provozuje nezávislá asociace CAUX – Initiatives of Change, která též již druhým rokem hostí CATS. Samotná konference je organizována hnutím Initiatives of Change spolu s nadacemi Child to Child Trust a Universal Foundation.
 
Více o Lumosu se dozvíte na www.wearelumos.org
Na Twitteru jsme: Facebook: www.facebook.com/lumos.at.work
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×