Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Mezinárodní organizace Lumos založená J. K. Rowlingovou vyzvala všechny kandidáty do Evropského parlamentu ke spolupráci na zlepšování péče o ohrožené děti

15/05/2014
Mezinárodní organizace Lumos založená J. K. Rowlingovou vyzvala u příležitosti mezinárodního dne rodiny všechny kandidáty do Evropského parlamentu aby se připojili ke slibu podporovat transformaci institucionální péče a její nahrazení systémem rodinné péče. Lumos již v minulosti získal podporu pro své aktivity od řady členů Evropského parlamentu.
 
Naším cílem je požádat uchazeče , aby podporovali všechny rodiny v Evropě , aby žádné dítě nebylo umístěno v institucionálním systému z důvodu chudoby , zdravotního postižení nebo diskriminace . Jde o to, demonstrovat své odhodlání chránit práva všech dětí v Evropě, říká Georgette Mulheir , generální ředitelka organizace Lumos.
 
EU je největším světovým dárcem pomoci pro humanitární a rozvojové účely - s téměř miliardou E27 k dispozici mezi 2014 a 2020 má obrovský potenciál podpořit proces deinstitucionalizace po celém světě 
 
Lumos žádá kandidáty, aby:
• zvyšovali povědomí o potřebě ukončení institucionalizace dětí v evropě a na celém světě,
• zajistily, že v souladu s mezinárodními závazky v oblasti lidských práv a právních předpisů upravujících sociální a investiční fondy se prostředky EU nebudou používat k udržování existence institucí, ale k podpoře rozvoje rodinné péče,
• přispěli k zajištění toho, aby finanční prostředky EU vždy směřovali v první řadě k podpoře  péče o rodinu,
• podpořili povolení vazeb mezi EU a dalšími významnými investory, jako je například Světová banka, aby mohlo dojít ke  společnému plánování a realizaci změn pro děti , reinvestování finančních prostředků v raném vývoji dítěte, podpoře inkluzivního vzdělávání a služeb pro děti.
Celá výzva je zveřejněna zde:  Výzva pro kandidáty do EPs
 
Lumos také vyzývá veřejnost, aby se připojila k jeho požadavkům a vyzvala své politiky, aby se ke slibu připojili. Připoj se ke  kampani
 
Lumos Foundation je mezinárodní organizace založená J. K. Rowlingovou. Jejím cílem je změnit systém péče o ohrožené děti tak, aby každé dítě mohlo žít v rodině. Podporuje rozvoj služeb pro biologické rodiny, náhradní rodinnou péči a transformaci ústavů. Vzděláváním i vydáváním odborných publikací přispívá ke zlepšování kvality služeb a práce s ohroženými dětmi. Lumos působí v České republice, Moldavsku, Bulharsku a na Ukrajině.
 
Více informací na: www.wearelumos.org
 
Kontakt pro novináře v ČR: Barbora Křižanová, tel.: 603 170 944, barbora.krizanova@lumos.org.uk
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×