Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY podzim/zima 2016

Nabízíme kurzy akreditované MPSV zaměřené na problematiku sociálně-právní ochrany dětí 13/10/2016

Nabídka kurzů:

1. Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny – úvod do problematiky

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., O sociálně-právní ochraně dětí. Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem,  z čeho vychází, jaké jsou jeho principy a cíle. Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat, získávání informací a způsob zapisování informací do zprávy z vyhodnocování. Okrajově se dotýká také tématu analýzy a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tomuto tématu se více věnuje náš kurz „Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny“).  

Rozsah kurzu: 6 hodin

Termín a místo konání: 8. 11. 2016 Praha

 

2. Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Cílem kurzu je usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Rozsah kruzu: 8 hodin

Termín a místo konání:

29. 11. 2016 Praha

14. 12. 2016 Olomouc

 

3. Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro přípravu a vedení interaktivní případové konference. Reaguje na ukotvení případové konference v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí jako jednoho z nástrojů pro vytváření individuálního plánu ochrany dítěte a pro spolupráci mezi rodinou a odborníky. Účastníci se seznámí s novým způsobem vedení případových konferencí zaměřených na dítě. Kurz nabídne získání praktických dovedností a seznámí s konkrétními postupy, jak zapojit děti v přípravné fázi i v rámci samotné facilitace během případové konference.  Kurz představí konkrétní nástroje využitelné při vedení případových konferencí. Cílem kurzu je zvýšit povědomí o používání interaktivních případových konferencí v rámci sociálně-právní ochrany dětí, jejich efektivnosti a přínosu zapojení dítěte.

Rozsah kruzu: 8 hodin

Termín a místo konání: 22. 11. 2016, Olomouc

 

Pro více informací ke konání kurzu, včetně podmínek, ceny, místa konání, kontaktujte Alenu Svobodovou, alena.svobodova@wearelumos.org

 

 

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×