Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Nabídka vzdělávání pro sociální pracovníky jaro 2017

Organizace Lumos nabízí jarní termíny akreditovaných kurzů pro sociální pracovníky 27/01/2017

Úvod do problematiky zapojování dětí do rozhodování v rámci SPOD - Přímá práce s dětmi

 

Termín: 11. 4. 2017, 9,00 – 15,00 hodin

Místo konání: Praha

Kurz přináší teoretické znalosti a umožňuje získat dovednosti, jak prakticky zapojit děti do procesu rozhodování v rámci případové práce v sociálně-právní ochraně dítěte.
Seznamuje sociální pracovníky s různými praktickými nástroji, pomocí kterých mohou hravou formou zapojit děti do procesu vyhodnocování jejich potřeb, tvorby, realizace a přehodnocení individuálního plánu. Pracovníci se v rámci kurzu naučí zjišťovat přání dítěte a zohlednit ho při práci s celou rodinou a se spolupracujícími organizacemi.
Účastníkům kurzu budou představeny pracovní listy, kreativní pomůcky (Komunikační bedna), jednostránkový profil dítěte a další. Účastníci na konci kurzu obdrží pracovní listy v elektronické podobě. 

Na kurz se přihlaste nejpozději 14 dnů před konáním kurzu pomocí odkazu:

 

Přihláška - Zapojování dětí do rozhodování 11.4.2017

 

Interaktivní případová konference zaměřená na dítě v SPOD

Termín: 25. 4. 2017, 9,00 – 16,00 hodin

Místo konání: Praha

Účastníci se seznámí s novým způsobem vedení případových konferencí zaměřených na dítě. Kurz nabídne získání praktických dovedností a seznámí s konkrétními postupy, jak zapojit děti v přípravné fázi i v rámci samotné facilitace během případové konference.  Kurz představí konkrétní nástroje využitelné při vedení případových konferencí. Cílem kurzu je zvýšit povědomí o používání interaktivních případových konferencí v rámci sociálně-právní ochrany dětí, jejich efektivnosti a přínosu zapojení dítěte.

Na kurz se přihlaste nejpozději 14 dnů před konáním kurzu pomocí odkazu:

Přihláška - Interaktivní případová konference 25.4.2017

 

 

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny – úvod do problematiky

Termín:18. 5. 2017,  9,30 – 15,00 hodin

Místo konání: Praha

Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem, z čeho vychází, jaké jsou jeho principy a cíle. Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat, získávání informací a způsob zapisování informací do zprávy z vyhodnocování. Okrajově se dotýká také tématu analýzy a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tomuto tématu se více věnuje náš kurz „Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny“).   

Na kurz se přihlaste nejpozději 14 dnů před konáním kurzu pomocí odkazu:

Přihláška - Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny 18.5.2017

 

 

Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

Termín: 15. 6. 2017, 9,30 – 16,00 hodin

Místo konání: Praha

Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Cílem kurzu je usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Na kurz se přihlaste nejpozději 14 dnů před konáním kurzu pomocí odkazu:

Přihláška - Individuální plán ochrany dítěte 15.6.2017

 

V případě dotazů na organizaci kurzu nás kontaktujte na e-mail: pavla.lopatkova@wearelumos.org

Dotazy k obsahu kurzu pište na : alena.svobodova@wearelumos.org

 

 

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×