Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ podzim/zima 2016

Nabízíme kurzy zaměřené na problematiku sociálně-právní ochrany dětí 13/10/2016

Organizace Lumos vypisuje termín pro kurz určený pracovníkům školských zařízení. Organizace je akreditována u MŠMT jako vzdělávací zařízení. Tento kurz není akreditován u MŠMT.

Vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a individuální plán ochrany dítěte

Termín: 7. 12. 2016, 9:00 – 15:00 hodin

Místo konání: Praha, místo bude upřesněno

Kapacita kurzu: min. 10, max. 20 účastníků (kurz bude otevřen při min. počtu účastníků)

Cena kurzu: Kurz je pro účastníky zdarma.

 

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte. Reaguje na ukotvení tématu individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD) v zákoně 109/2002 Sb. Cílem je seznámit pracovníky ústavních zařízení a středisek výchovné péče s procesem vyhodnocování potřeb dítěte a možnostmi spolupráce pracovníků zařízení s orgánem sociálně-právní ochrany dítěte.

Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem vyhodnocování, jaké jsou jeho principy a cíle. Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat a získávání informací o dítěti nezbytných pro vyhodnocení a samotné vytváření individuálního plánu ochrany dítěte. Účastníci se naučí, jakým způsobem se vyhodnocení vypracovává, a získají dovednost, jak správně formulovat cíle a úkoly v IPOD.

Přihlášku zasílejte na adresu pavla.lopatkova@wearelumos.org nejpozději 14 dnů před vámi vybraným termínem.

Máte-li dotazy na obsahovou část kurzu, kontaktujte Alenu Svobodovou, alena.svobodova@wearelumos.org

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×