Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Náhradní rodinná péče v praxi

10/11/2014
Dne 11. listopadu 2014 pořádá organizace Lumos ve spolupráci s paní poslankyní MUDr. Gabrielou Peckovou seminář na téma: 
 
Náhradní rodinná péče v praxi.
 
Seminář se koná u příležitosti 25. výročí listopadové revoluce. Chce ukázat nejen to, jak se péče o ohrožené děti za dvacet pět změnila, ale nastínit i kroky, které je třeba ještě zvládnout, aby opravdu každé dítě mělo šanci žít v rodině.
 
Místo konání: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, místonost 205
 
Termín: 11. listopadu 2014, 14,00-17,00
 
Semináře se zúčastní zahraniční hosté: 
Sir Roger Singelton z Velké Británie, bývalý poradce britské vlády v oblasti sociálně právní ochrany dětí, promluví na téma Náhradní rodinná péče v UK. Zaměří se také na období změn v systému péče o ohrožené děti a období přechodu od institucionální výchovy k individuální péči a náhradní rodinné péči z pohledu pracovníka instituce.
 
Mgr. Marek Roháček ze slovenské organizace Návrat, která se na Slovenské republice od počátku podílela na transformaci péče o ohrožené děti. Představí situaci na Slovensku a zásadní změny v oblasti péče o děti.
 
Za Českou republiku vystoupí:
Mgr. Marta Miklušáková, ředitelka Odboru ochrany práv dětí MPSV, která představí dosavadní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí po změnách které přinelsa novela zákona O sociálně právní ochraně dětí a trendy, které MPSV prosazuje do budoucna.
 
Mgr. Daniel Rychlík, vedoucí Odboru sociálních věcí Moravskoslezského kraje, který představí praktické zkušenosti s pěstounskou péčí v kraji 
 
Věra Brandová, pěstounka na přechodnou dobu.
 
Cílem semináře je představit nové trendy v náhradní rodinné péči, v jejichž centru je nejlepší zájem dítěte a právo dítěte vyrůstat v rodinné péči mimo instituci.
 
Přesný program naleznete v pozvánce na seminář.
 
 
Kontakt pro novináře:
Barbora Křižanová
Komunikační manažerka
Tel.: 603 170 944
explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×