Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Lumos se zapojí do týdne pro inkluzi

Lumos ve spolupráci s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR pořádá workshopy o inkluzi 13/10/2016

Organizace Lumos se zapojila do Týdne pro inkluzi, kterou pořádá společnost Rytmus ve dnech 17. - 21. října 2016. Společně s Národním parlamentem dětí a mládeže ČR organizuje Lumos několik workshopů pro žáky 7. a 8. tříd na téma Mýty a fakta o inkluzi ve dvou brněnských školách.

V rámci workshopů chceme informovat  žáky o možnostech inkluzivního vzdělávání, dát jim prostor vyjádřit se k inkluzi, podpořit je ve vyjádření svých názorů a postojů, dát jim možnost diskutovat s odborníky na téma inkluze a sdílet své představy i obavy. Součástí workshopů je i práce na vzorové kazuistice, kdy si sami žáci zkusí, jak vypracovat inkluzivní plán pro dítě s postižením. Mladí lidé si tak lépe dokážou představit, co vše obnáší zapojení dítěte s postižením do běžné školy i jak se oni sami mohou do inkluze zapojit.

Více o Týdnu pro inkluzi najdete na www.tydenproinkluzi.cz

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×