Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Lumos se účastnil mezinárodní konference zaměřené na participační práva dětí, která proběhla ve dnech 24.-25. října

Mezinárodní konferenci Participační práva dětí – sdílení dobré praxe uspořádal Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (ÚMPOD) v rámci projektu zaměřeného právě na podporu zapojování dětí. 27/10/2016

 

 

Dvoudenní konference v ČR zabývající se dětskou participací jako hlavním tématem  se zúčastnilo velké množství odborníků a lidí z praxe, právníků, advokátů, sociálních pracovnic i zástupců NNO. Hlavním tématem celé konference byla otázka, zda děti nejsou pouhými loutkami v rukou dospělých.  V rámci přednášek, diskusí a workshopů hledali účastníci možnosti, jak zapojit dítě do procese ruzhodování o věcech, které se ho týkají. Na konferenci byla příležitost sdílet příklady dobré praxe ze zahraničí. Představeny byly různé modely zapojování dětí a příklady různých způsobů naplňování participačních práv dětí.

 

 

Zástupkyně Lumosu, které se zabývají právě problematikou participace dětí, vedly interaktivní workshop, kterého se zúčastnilo zhruba 20 odborníků z oblasti práva, sociální práce a neziskového sektrou. Workshop měl účastníkům představit Inetraktivní případovou konferenci zaměřenou na dítě. Součástí workshopu byla modelová konference, kde někteří účastníci mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je být dítětem na takovém setkání. Účastníci byli novým přístupem velmi nadšeni a v závěru proběhla diskuse, jak se s takovým nástrojem dá dále pracovat a účastníkům byly předány praktické informace o dalších školeních a materiálech k této inovativní metodě.

 

Zástupci organizace Lumos a  Národního parlamentu dětí a mládeže zmínili také důležitost zapojení dětí přímo na konferenci, tak, aby se dospělí naučili dětem naslouchat, ale zároveň předat informace tak, aby jim děti porozuměly.  UMPOD plánuje v rámci svého projektu celkem 11 konferencí, vždy 2 za rok. Této konference se účastnily paralalelně dvě dětské skupiny – jedna z NNO Augeo z holandska a děti z dětské skupiny z Olomouce, které se scházejí v rámci programu Dětský průvodce rozvodem. Obě skupiny měly prostor sdílet vzájemně zkušenosti.

Úvodního slova se ujala ministryně prácě a sociálních věcí Michaela Marksová, která mimo jiné řekla: "Domnívám se, že při opatrovnických sporech stále neumíme pracovat s názorem dítěte. Často jsem se setkala s tím, že se k názoru nepřihlíželo s odůvodněním, že je dítě takzvaně zmanipulované. To ale není správné, jejich názor musíme respektovat,“... "Vůči dětem máme u nás pořád velký dluh. Nemáme dostatek služeb pro rodiny, sociálních pracovnic je málo, nemáme specializované opatrovnické senáty, systém ústavní péče je stále roztříštěn mezi několik resortů. V zájmu dětí je nejvyšší čas udělat systémové změny, ty ale nemůže udělat jen resort práce a sociálních věcí, musí tady b.t vůle ze strany dalších vládních kolegů a kolegyň," doplnila ministryně. (více viz tisková zpráva MPSV - http://www.mpsv.cz/files/clanky/28261/TZ__Marksova_-_Neumime_pracovat_s_....

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×