Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Hlasy českých dětí zazněly na mezinárodní konferenci věnované problematice lidí se zdravotním postižením

Mezinárodní organizace založená J. K. Rowlingovou, která se zabývá problematikou dětských práv, podporuje dětské sebeobhájce s postižením, aby řekli svůj názor. 25/02/2015

Tři mladé dívky ve věku 14 až 16 let z Pardubického kraje se tento týden zúčastnily významné mezinárodní akce zaměřené na podporu lidí se zdravotním postižením, která se konala ve vídeňské budově OSN.

Zástupkyně české republiky se zaměřily především na zkušenosti  mladých lidí, kteří poznali život v ústavech pro lidi s postižením či v dětských domovech. Pomocí filmů a kreseb, které samy vytvořily, nabídly svůj jedinečný pohled na hlavní téma konference: Nezávislý život a politická participace: inovační politiky a postupy pro osoby se zdravotním postižením. Mluvily o tom, proč je podle nich důležité uzavřít velké ústavy a o svých zkušenostech s obhajováním potřebnosti služeb pro sebe nebo své vrstevníky s postižením.  Zaměříily se na to, jak lze komunikovat pomocí animací či kreseb, které pomáhají dětem s postižením říci své názory.

Mladé dívky spolu s kolegy z Moldavskoa a Bulharska zastupují na konferenci organizaci LUMOS, kterou založila J. K. Rowlingová, a která se zabývá problematikou dětských práv.

“Chci, aby se změnilo postavení dětí s postižením ve společnosti. Aby mohly být její součástí jako kdokoliv jiný a ostatní je přijali a nebyly odstrčené. Mám pocit, že mohu udělat alespoň něco málo a říct naše názory nahlas, abych těmto dětem pomohla. Myslím, že každý z nás má stejné právo na štěstí .”, říká jedna z českých účastnic, Veronika Odvářková z Medlešic. “Bylo skvělé být tady, zjistila jsem, že v Moldavsku zavřeli už tolik ústavů, asi by to chtělo ukázat i u nás víc, že v nich opravdu děti nejsou šťastné, aby se to i u nás měnilo rychleji." Dodává o účasti na vídeňské konferenci.

Skupinu zástupců Lumos vedla Georgette Mulheir, generální ředitelka této organizace, která usiluje o dosažení deinstitucionalizace po celém světě. Model Lumosu věnující se zapojování dětí do rozhodovacího procesu bude na konferenci představen jako jeden z inovativních přístupů v oblasti transformace ústavní péče.  "Věříme, že k ukončení ústavní péče o děti, musíme vyslechnout a poučit se z názorů všech dětí bez ohledu na úroveň jejich postižení. Děti a mladí lidé jsou skutečnými odborníky na to, co chtějí a co pro svůj život potřebují. Mají své názory a cíle a je důležité pomoci jim najít způsoby, jak komunikovat s lidmi, kteří mohou o jejich budoucnosti rozhodovat . Inspirující práce těchto mladých lidí ukazuje, co mohou dosáhnout s podporou nás všech. " říká Georgette Mulheir.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×