Informační centrum

Přečtěte si nejnovější oznámení a tiskové zprávy

Nejnovější zprávy

Divadelní představení Ťuk ťuk, je někdo doma?

Na malé scéně Ve dvoře Východočeského divadla v Pardubicích předvedla dětská skupina organizace Lumos svou autorskou hru s názvem Ťuk ťuk, je někdo doma? Celkem šestnáct dětí ve věku od 12 do 16 let s různými zkušenostmi s životem v instituci péče o děti. 05/06/2015

 

Název: Ťuk ťuk, je někdo doma?

autorská hra dětské skupiny “Chceme slyšet tvůj hlas ”, LUMOS.

„O systému náhradní rodinné péče je vedena řada odborných i laických diskusí. Ovšem velmi málo zaznívají zkušenosti a názory dětí, mladých lidí, kteří s ústavní či pěstounskou péčí mají vlastní zkušenost. Proto jsem velmi rád za tuto nevšední formu sdělení,“ zmínil radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který poskytl akci záštitu.

Děti, které se v rámci aktivit organizace Lumos pravidelně setkávají, mají velmi různé životní zkušenosti. Některé vyrůstají v dětských domovech, některé si prošly životem v ústavu a dnes vyrůstají v pěstounské péči. S nimi na schůzky chodí i jejich sourozenci. Ve skupině jsou i děti, které navštěvují speciální školu Svítání.

Děti společně navštívily dětský domov a domov pro osoby se zdravotním postižením. Pro některé to byla první zkušenost s ústavem, pro jiné je to běžná realita. Své pocity z návštěvy se děti rozhodly předat dál a vymyslely, že napíšou a nazkouší krátké divadelní představení.

Za pomoci Ingrid Hanzlíkové a Zlaty Brůžkové z organizace Lumos připravily představení složené ze stínohry a živých obrazů. Stínohru využily k tomu, aby řekly, co by si pro všechny děti přály. Ať už je to respekt, vzájemné naslouchání či hlavně právo každého vyrůstat v rodině. „Byl to pro mě velmi silný zážitek. Překvapilo mě, jak jednoduše děti dokázaly vystihnout zásadní rozdíly mezi ústavem a rodinou na ukázkách každodenních činností. Na tomto představení bylo vidět, jak důležité je naslouchat názorům dětí a že samy dokáží rozeznat, co je pro ně dobré,“ řekla po představení vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje Helena Zahálková.

Na představení přišli rodiče dětí, zástupci kraje i různých dětských institucí. Právě jim byl večer určen. Pardubický kraj již dlouhou dobu pracuje na transformaci péče o ohrožené děti a organizace Lumos se rozhodla právě proto dát dětem možnost říci, co si myslí.  „Pro nás je velmi důležité dávat dětem prostor na to, aby mohly vyjádřit svůj názor na věci, které se jich bezprostředně týkají,“ říká Petra Kačírková, ředitelka organizace Lumos. Ta se snaží podpořit změnu systému péče o ohrožené děti tak, aby měly možnost především zůstat ve své biologické rodině nebo vyrůstat v náhradní rodinné péči.

A co říkají samy děti? „Chtěly jsme ukázat, jak to vnímáme my. Chtěly jsme ukázat ten rozdíl: jak v rodině je čas na děti a jak v ústavu je hodně dětí a chybí tam prostor pro lásku od rodičů.  Děti tam nemůžou říct - toto je moje maminka, můj tatínek,“ prozradila Veronika Odvářková, jedna z dětských autorek představení.

 

 

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×