Informační centrum

Spolupráce v rámci projektu: "Děti doma - s rodiči nebo pěstouny"
09/12/2015
00:00

Naše organizace je partnerem v projektu "Děti doma - s rodiči nebo pěstouny" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, který v Pardubickém kraji realizuje organizace Amalthea o.s.Projekt je zaměřen na podporu dětí vyrůstajících ve vlastních rodinách, které však aktuálně nenaplňují všechny jejich potřeby a na podporu dětí, které nemohou dočasně či dlouhodobě vyrůstat ve své vlastní rodině a jsou umístěny do rodinynáhradní. Strategickým cílem projektu je zvýšit spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet umísťování dětí do ústavní péče.

Projektové aktivity:
č 1. Vyhodnocení situace dítěte a rodiny, stanovení cílů pro IPOD ve spolupráci s OSPOD a dalšími subjekty
č. 2 Terénní práce v rodinách a sledování míry rizika ohrožení dítěte
ć. 3 Posílení vztahu mezi dítětem a rodičem/pěstounem (attachment)
č. 4 Posílení identity dítěte a jeho místa v rodině a společnosti 
č. 5 Podpora při řešení sporů rodičů dětí pomocí rodinné mediace
č. 6 Prohloubení spolupráce s Orgány sociálně - právní ochrany dětí a dalšími subjekty v síti

Lumos působí v projektu v roli odborného konzultanta.

Více informací o projektu najdete na: http://www.amalthea.pardubice.cz/ostatni_projekty_deti_doma.html

[[{"type":"media","view_mode":"media_original","fid":"185","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"168","style":"font-size: 13.008px; line-height: 1.538em;","typeof":"foaf:Image","width":"743"}}]]

 

 

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×