Informační centrum

Otevřít nabídku filmů na téma: proč jsou děti svěřovány do ústavní péče, jaké dopady má odloučení pro ně samotné a jejich rodiče, o systémech, které potřebují změnu a o tom, co Lumos podniká pro podporu rodičů a pro reformu systémů péče. 

Filmy

Domov pro nový život

10/04/2015

Film vytvořila skupina moldavských dětí, které vyrůstaly v ústavech. Chtějí ukázat, jak se změnil jejich život, když se přestěhovaly do rodin i co jim přinesla účast na v programech, které je učí říci svůj názor a podílet se na rozhodování o svém životě.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×