Partnerská spolupráce

Lumos spolupracuje s krajskými úřady při vytváření a provádění strategie deinstitucionalizace a dále ve věci posilování služeb zaměřených na prevenci umisťování dětí do ústavů a při vyhledávání pěstounů. Podporujeme zakládání domů pro menší skupiny dětí, v nichž je dětem s komplikovanými zdravotním postižením nebo s poruchami chování poskytována odborná péče a které se nacházejí v blízkosti rodin těchto dětí. 

V Pardubicích a v Karlových Varech je spolupráce Lumosu s krajskými úřady podložena smlouvami o spolupráci, v Pardubicích Lumos spolupracuje s neziskovou organizací Amalthea, která podporuje pěstounské rodiny a biologické rodiny v ohrožení. 

V Pardubicích probíhá také velmi úzká spolupráce s odborem sociálních věcí, který již pracuje na rozvoji nových komunitních terénních služeb pro rodiny. Počet ohrožených rodin, které využily pomoci odborných pracovníků, se mezi roky 2008 a 2013 zdvojnásobil. Významným úspěchem v daném regionu je fakt, že v roce 2013 nebylo do dětského domova zařazeno jediné dítě předškolního věku.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×