O nás

Žádnému dítěti nesmí být odepřen život v rodině jen proto, že je chudé, s postižením nebo pochází z etnické menšiny. Lumos pracuje na tom, aby osm milionů dětí v ústavech na celém světě dostalo možnost žít v rodině a na tom, aby se ukončila praxe umisťování dětí do velkých ústavů. Naší vizí je svět, ve kterém každé dítě může vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí.

Kontaktujte nás

Česká republika
Lumos Czech Republic
Národní 9, Praha 1, 110 00
tel.: +420 224 283 453
e: ceska.republika@wearelumos.org
 
kontakt pro média v ČR: Barbora Křižanová
tel.: +420 603 170 944
e: barbora.krizanova@wearelumos.org
 
kontakt pro informace o nabídce vzdělávání: Alena Svobodová
tel.: +420 773 904 442
e: alena.svobodova@wearelumos.org
 
Kontakt na pracovníky:
jméno.příjmeni(zavináč) wearelumos.org
 
 
Hlavní kancelář, Londýn
Gredley House, 1-11 Broadway, Stratford, London
E15 4BQ
Tel.: +44 20 7253 6464
Fax:  +44 20 7253 6563
e: info@lwearelumos.org
 
Bulharsko
5 Neofit Rilski Str. fl. 3, Sofia 1000, Bulgaria
tel.: +359(0)28511684
e: Nela.Vamporova@wearelumos.org
 
Moldavsko
14/1 Banulescu Bodoni Str., Chisinau, Moldova
MD-2012
Tel.: +373 22 210 240
e: office.moldova@wearelumos.org

 

Lumos v České Republice

V České republice působí organizace Lumos od roku 2008. Hlavním cílem naší činnosti zde je pomáhat vládním a místním úřadům se zavedením národního akčního plánu pro transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti, který byl schválen vládou v roce 2009. Česká republika stále patří k zemím s nejvyšším počtem institucionalizovaných dětí v Evropě. Během posledních 20 let navíc česká vláda investovala finance do rozvoje a renovace více než tří set institucí pro děti.  Celkový počet dětí v institucích se doposud snížil z 11 200 dětí v roce 2006 na 8 285 v roce 2014. V české republice je navíc stále roztříštěn systém péče o děti pod tři různá ministertva a neexistuje věková hranice pro umisťování dětí do ústavů, jako je tomu vě většině evropských zemí včetně Slovenska.

Lumos se zaměřuje především na prevenci přijímání nových dětí do institucionální péče a podporuje úřady při rozvoji komunitních služeb pro biologické rodiny a při rozvoji náhradní rodinné péče.

 

Naše práce v České Republice

Pracujeme na národní úrovni a snažíme se zvýšit povědomí o negativním vlivu institucionalizace na děti. Také školíme stovky odborníků zapojených do systému péče o ohrožené děti – například v sociálních službách, ve školství a ve zdravotnictví. Učíme je dovednostem, které jsou nezbytné pro rozvoj systému, který při rozhodování klade důraz na individuální potřeby dětí, minimalizuje separování dětí od rodin a jejich umisťování do institucí a podporuje  zařazení dětí a rodin do systému terénních služeb. V roce 2013 vešla v platnost novela Zákona o sociálně právní ochraně dítěte, jejíž přijetí bylo podporováno Lumosem i dalšími organizacemi. Lumos poskytoval školení v tématech, které nový zákon přinesl. Další oblastí naší  činnosti je podpora rozvoje pěstounské péče, která je nezbytným prvkem systému péče o ohrožené děti v případech, kdy není možné, aby dítě nadále zůstalo ve své biologické rodině. Nový zákon významně zlepšil systém pěstounské péče i kvalitu práce sociálních pracovníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Počet dětí v pěstounské péči se zvýšil ze 4 613 v roce 2006 na 8 606 v roce 2013. Podpora deinstitucionalizace probíhá v praxi zejména ve dvou krajích, a to v Pardubickém a Karlovarském. Zaměřujeme se například na  instituce zařazené do systému sociální péče, ve kterých jsou umístěny děti s postižením. Některé instituce  intenzivně pracují na dokončení domovů pro menší skupiny dětí a plánují jejich přestěhování z velkých institucí do těchto zařízení, některé instituce dokončují plán deinstitucionalizace pro děti, které jsou v nich umístěné.

explore by map take a look at what Lumos is doing around the world. Hover over the purple dots to learn more.
×